Liittyminen ja jäsenmaksut

Ota yhteyttä hallituksen jäseniin. Liittyminen toimintaan käy helposti täyttämällä Suomen LVI-Liitto SuLVI ry:n kotisivulta.

Liittymiskaavakkeen voit lähettää joko Sulviin tai VantaLVIn sihteerille tai puheenjohtajalle. Jäseneduista saat tarkempaa tietoa kohdasta: jäsenedut.

Jäsenmaksut
1. SuLVI ry:n jäsenmaksut:

  • Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu: Sulvi 85 € + Vantalvi 15 €, yht 100 euroa
  • Opiskelijajäsenen jäsenmaksu: 0 euroa (vuodesta 2010)
  • Vakinaisen jäsenen lehti maksu: 40 euroa.

JÄSENMAKSUJEN ALENNUKSET

  • Jäsenyhdistyksen jäsen, joka on yhtäjaksoisesti maksanut jäsenmaksuaan 35 vuotta ja on lisäksi täyttänyt 65 vuotta, voi anoa SuLVIn hallitukselta SuLVIn jäsenmaksun puolitusta.
  • Jos samassa postiosoitteessa asuu avio-/avopuolisot, joista molemmat ovat SuLVIn jäsenyhdistyksen jäseniä, voi toinen heistä anoa SuLVIlta perhejäsenyyttä. Perhejäsenyys on puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta. Alennettuun jäsenmaksuun ei kuulu jäsenetuna Talotekniikka-lehti.
  • Vakinainen jäsen on vapautettu jäsenmaksusta. Vakinaisen jäsenen jäsenetuihin ei kuulu Talotekniikka-lehti. Lehden saa maksamalla vakinaisen jäsenen lehtimaksun.
    Vakinaisia jäsenyyksiä ei enää jatkossa myönnetä, vaan ne on korvattu yllä mainituin alennusmenettelyin.

2. VantaLVI:n jäsenmaksut:

SuLVI ry:n perimän jäsenmaksun lisäksi VantaLVI perii oman jäsenmaksunsa, joka on vuosijäseniltä 15 euroa ja opiskelijajäseniltä 0 euroa/vuosi.

SuLVI ry:n ja VantaLVI ry:n jäsenmaksut laskutetaan yhdellä kertaa vuosittain.

3. Erillistä liittymismaksua ei peritä.

4. Työnantajan rooli.

Yleisesti hyväksytty hyvä käytäntö on, että työnantaja huolehtii LVI- ammattilaistensa jäsenmaksuista. Jäsenyys nähdään investointina työntekijöiden koulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen. Jäsenmaksut ovat työnantajalle vähennyskelpoisia kuluja