Liittyminen ja jäsenmaksut

Ota yhteyttä Vantaan LVI-yhdistyksen hallituksen jäseniin lisätietojen saamiseksi. Liittyminen toimintaan käy helposti täyttämällä Suomen LVI-Liitto SuLVI ry:n kotisivulla.

Jäsenmaksut 2023

1. Jäsenmaksut

  • Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu: SuLVI 95 € + VantaLVI 15 €, yhteensä 110 euroa vuodessa
  • Opiskelijajäsenen jäsenmaksu: 0 euroa (vuodesta 2010)
  • Vakinaisen jäsenen lehtimaksu 48 euroa

Erillistä liittymismaksua ei peritä.

JÄSENMAKSUJEN ALENNUKSET

  • Jäsenyhdistyksen jäsen, joka on yhtäjaksoisesti maksanut jäsenmaksuaan 35 vuotta ja on lisäksi täyttänyt 65 vuotta, voi anoa SuLVIn hallitukselta SuLVIn jäsenmaksun puolitusta.
  • Jos samassa postiosoitteessa asuu avio-/avopuolisot, joista molemmat ovat SuLVIn jäsenyhdistyksen jäseniä, voi toinen heistä anoa SuLVIlta perhejäsenyyttä. Perhejäsenyys on puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta. Alennettuun jäsenmaksuun ei kuulu jäsenetuna Talotekniikka-lehti.
  • Vakinainen jäsen on vapautettu jäsenmaksusta. Vakinaisen jäsenen jäsenetuihin ei kuulu Talotekniikka-lehti. Lehden saa maksamalla vakinaisen jäsenen lehtimaksun.
    Vakinaisia jäsenyyksiä ei enää jatkossa myönnetä, vaan ne on korvattu yllä mainituin alennusmenettelyin.

SuLVI ry:n ja VantaLVI ry:n jäsenmaksut laskutetaan yhdellä kertaa vuosittain SuLVIn toimesta.

2. Työnantajan rooli

Yleisesti hyväksytty hyvä käytäntö on, että työnantaja huolehtii LVI-ammattilaistensa jäsenmaksuista. Jäsenyys nähdään investointina työntekijöiden koulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen. Jäsenmaksut ovat työnantajalle kohtuullisia sekä vähennyskelpoisia kuluja. Kysy rohkeasti ja perustele työnantajallesi, miksi jäsenmaksu kannattaa hoitaa työnantajan toimesta.