Vesipohjaisten verkostojen säätö

150,00 €200,00 €

ALV 0%

Vantaan LVI-yhdistys r.y järjestää yhdessä IMI-hydronic engineering:n (entinen TA) kanssa suosittuja vesipohjaisten verkostojen perussäätökursseja. Kurssin normaalihinta on 200€, mutta sulvilaiset saavat kurssin alennetulla 150€:n hinnalla. Kurssi on laitteistoriippumaton.

200,00 €
150,00 €
200,00 €
150,00 €
Category: .

Product Description

Vesipohjaisten verkostojen perussäätökurssit

Kurssi toteutetaan yhteistyössä IMI HYDRONIC ENGINEERING OY:n ( entinen TA) ja Vantaan LVI-yhdistys r.y. (VantaLVI):n kanssa. Lyhyt yhteenveto pääkohdista täältä, yhteenveto.

Kenelle tarkoitettu

Kurssi on tarkoitettu LVI-ammattilaisille, jotka haluavat syventää osaamistaan.

Kurssi antaa tiedon vesijärjestelmien komponenteista ja niiden toiminnasta, järjestelmän toimimisesta kokonaisuutena, järjestelmän säädöstä, esiintyvistä vioista ja niiden korjaamisesta, energiankulutuksen optimoinnista (minimoinnista).

Aikaisempaa koulutusta ei tarvita, kuitenkin järjestelmän ymmärtäminen auttaa omaksumaan asiat.

Perussäätökurssi on laitteistoriippumaton, eli osallistujan ei tarvitse tuntea laitetta eikä kurssi sido minkään yrityksen tuotteisiin. Jos käytössäsi on kilpailijan tuote voit saada täyden hyödyn kurssista.

Kurssi sisältää tärkeää hyötytietoa myös esimiesasemassa olevalle ja palveluiden tilaajalle kuten mm. teknisille isännöitsijöille, huoltohenkilöstölle, hallituksen jäsenille sekä suunnittelijoille.

Erityisen tärkeä asia on kylmäpuolella, jossa pienetkin lämpötilaerot voivat vaikuttaa dramaattisesti energian kulutukseen

Teknisiä lisätietoja lyhyen kaavan mukaan löytyy täältä lisätietoja.

Koulutuspaikka: Kurssi pidetään osoitteessa Robert Huberin tie 7, 01510 Vantaa.

Kouluttaja: Teknillinen johtaja Mikko Lättilä.

Lisätietoja myös: myynti@imi-hydronic.com.

 Kurssiajankohdat 2018:

Syksy pe 14.9 ja pe 16.11

 Kurssiajankohdat 2019:

Kevät Pe 15.2 ja Pe 12.04
Syksy Pe 13.9 ja Pe 15.11

Kokopäivän perussäätökurssi, koulutusaika 09.00-15.30.

Koulutuksen pääosiot:

-Verkoston paineistus, ilmaongelmien eliminointi
-Perussäätö: kv-arvo, venttiilin valinta, mittaustarkkuus ja suojaetäisyydet, tasapaino-
tusmenetelmät, kierroslukusäätöiset pumput ja pumppujen optimointi, vianetsintä
-Laitteiden käyttö: Virtausten ja paine-erojen mittarit,  SCOPE TA-Select ohjelmisto
-Käytännön harjoituksia; verkoston rakentaminen  Select ohjelmistolla, tietojen siirto laitteisiin, verkoston säätö, mittaustulosten tallentaminen ja tulostus pöytäkirjaksi sekä vianetsintä ja ongelmanratkaisuharjoituksia

 Koulutuksen kulku

Kokopäivän perussäätökurssi, koulutusaika 9.00-15.30 sisältäen osiot:
Aamupäivällä on kattava, mutta mielenkiintoinen teoriaosuus ja iltapäivällä perehdytään ja pureudutaan asiaan käytännön harjoitusten kautta.
Kurssilta saa mukaan oppimateriaalia sekä henkilökohtaisen osallistumistodistuksen.
Opetuksen ja oppimateriaalin lisäksi TA tarjoaa kurssipäivänä lounaan.

Hinnat ja tulojen käyttö

Kurssin hinta on SuLVIn jäsenyhdistysten jäsenille 150 euroa ja muille 200 euroa alv 0%. Kurssin tuotto käytetään kokonaisuudessaan riippumattoman ja ammatillisesti suuntautuneen LVI-yhdistyksen toimintaan, mm. LVI- alan ihmisten ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitoon, LVI-alan opiskelijoiden palkitsemiseen ja VantaLVIn toiminnan tukemiseen yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Saat kurssitodistuksen.

 Näistä asioita saat syventävää tietoa kursseilla.

Kurssin antaa osallistujille täydentävää tietoa vesipohjaisten nestekiertoisten järjestelmien käyttäytymisestä ja säätämisestä.

Kurssilla kerrotaan vakavista ongelmista ja suoranaisista ikävistä vaivoista ja opetetaan kuinka nämä saadaan korjattua ja kuinka niiltä voidaan välttyä.

Kursseilla käsitellään verkostojen kaikki komponentit, mm. verkostojen linjasäätöventtiilit, automaattiset linjasäätöventtiilit ja kierroslukusäätöiset pumput.

 Teknistä tausta-aineistoa:

Teknistä oheisaineistoa on huomattava määrä. Aineistoon tutustuminen ei ole välttämätöntä osallistujille. Aineisto on laaja ja korkeatasoinen aineisto pääosin Suomen kielellä.

Yhteenveto erilaisista tietotaito-asioista

löytyy täältä.

Sekä yksittäisiä aineistoja:

Lyhyitä tietoiskuja:

Tieto on valtaa.
Tietoa  ilmauksesta.
Tietoa paisunta-astiasta.

Isompia suomenkielisiä kokonaisuuksia:

Jakelujärjestelmien säätäminen.
Patteriverkoston säätäminen.
Säätöpiirien säätäminen.

Sekä lisäpaketti eri kokonaisuuksista Englanniksi

Tyypillisten järjestelmien tasapainotus.
ta-balance järjestelmä.
Järjestelmän jakaminen moduulit.
Paine-erojen tasaus.
vesikierron tasapainotus.

Näistä kaikista asioista saat tietoa kurssilla.