VantaLVIn sääntömuutos

Yhdistyslakiin, ja kirjanpito- sekä tilintarkastuslakiin on edellisvuonna tullut muutoksia. Muutokset koskevat kokousten k oolle ku tsumistapoja, osallistumista sekä äänioikeuden käyttämistä, joka on mahdollista myös postitse ja sähköisesti. Lakimuutokset mahdollistavat etäosallistumisen kokouksiin, lukuunottamatta kokouksia joissa muutetaan yhdistyksen sääntöjä.

Ohessa sääntömuutosehdotus, joka tuodaan kevätkokoukseen käsiteltäväksi.VantaLVI_mallisäännöt_2018-01-03_Jku

Ei kommentointia